O Firmie

Metalowa Spółdzielnia Inwalidów powstała w 1964 roku, specjalizujemy się w produkcji wyrobów metalowych. Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej położonym na Warmii w miejscowości Barczewo około 15 km na wschód od Olsztyna.

Dysponujemy parkiem maszyn i urządzeń, które można dostosować do potrzeb bieżącej produkcji i wymogów klientów (przy większym zamówieniu).

Nasze 55-letnie doświadczenie gwarantuje solidność i wysoką jakość wyrobów uznaną przez odbiorców w kraju i za granicą.

Metalowa Spółdzielnia Inwalidów w Barczewie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Celem projektu jest wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID – 19